SIS will be undergoing scheduled maintenance on and will not be available during this period.
We apologise for any inconvenience caused.
  
       
 
  
Displays schools' contact information
DIRECTORY OF SCHOOLS 2018
(Government/Government-Aided)
PRIMARY SCHOOLS
Government 
Uen & ZoneSchool Name & AddressPrincipal & Vice-principalContact Information
T07GS1744L
North
ADMIRALTY PRIMARY SCHOOL
11 WOODLANDS CIRCLE
SINGAPORE 738907
(WOODLANDS)
MR PEK WEE HAUR
白伟豪
VP  MDM TAN PIN PIN
陈屏冰
VP  MDM CHUA MUI LING
Tel: 63620598
Fax: 63627512
ADMIRALTY_PS@MOE.EDU.SG
T07GS1738A
North
AHMAD IBRAHIM PRIMARY SCHOOL
10 YISHUN STREET 11
SINGAPORE 768643
(YISHUN)
MDM THONG HOI NON
钟可媛
VP  MRS HAN LEE KWANG NEE ANG K C
洪金彩
VP  MADAM SULASNI BINTE ABDUL RAHMAN
Tel: 67592906
Fax: 67592927
AIPS@MOE.EDU.SG
T07GS1751F
North
CANBERRA PRIMARY SCHOOL
21 ADMIRALTY DRIVE
SINGAPORE 757714
(SEMBAWANG)
MR WONG POO MUN
黄寶满
VP  MR KIRUPANANTHA KUMAR S/O PALAIYAN
VP(A)  MR KEVIN PATT
毕永辉
Tel: 67597433
Fax: 67587312
CANBERRA_PS@MOE.EDU.SG
T07GS1252C
North
ENDEAVOUR PRIMARY SCHOOL
10 ADMIRALTY LINK
SINGAPORE 757521
(SEMBAWANG)
MDM ONG KWEE LAN
王桂兰
VP  MR RAZALI B SENIN
VP  MDM CHUA HUI PIN
Tel: 64824650 / 64824835
Fax: 64824670
ENDEAVOUR_PS@MOE.EDU.SG
T07GS1756H
North
EVERGREEN PRIMARY SCHOOL
31 WOODLANDS CIRCLE
SINGAPORE 738908
(WOODLANDS)
MDM RABIATHUL BAZRIYA D/O ABU BAKAR
VP  MDM YEO SIAU YEN
杨晓燕
VP  MR MUHAMAD NIZAM B ABDULLAH
Tel: 63687705
Fax: 63688084
EVERGREEN_PS@MOE.EDU.SG
T07GS1208J
North
FUCHUN PRIMARY SCHOOL
23 WOODLANDS AVENUE 1
SINGAPORE 739063
(WOODLANDS)
MRS YAP DAI JEE
杨黛兒
VP  MR TEO SENG TECK
张盛德
VP(A)  MR LONG TIEN HO
龍田合
Tel: 63683925
Fax: 63670117
FCPS@MOE.EDU.SG
T07GS1765F
North
GREENWOOD PRIMARY SCHOOL
11 WOODLANDS DR 62
SINGAPORE 737942
(WOODLANDS)
MDM FOO LIH JONG CHERYL
符俪蓉
VP  MR SHAH JAHAN B MOHAMED IQBAL
VP(A)  MR CHAY YUEN HENG
谢源兴
Tel: 63666158
Fax: 63666159
GREENWOOD_PS@MOE.EDU.SG
T07GS1223F
North
HUAMIN PRIMARY SCHOOL
530 YISHUN RING ROAD
SINGAPORE 768680
(YISHUN)
MDM NOORISMAWATY BTE ISMAIL
VP  MDM BALAKRISHNAN CORINNE ANNE
VP(A)  MDM CHEE CHOON LEE
Tel: 67529004
Fax: 67552455
HUAMIN_PS@MOE.EDU.SG
T07GS1250L
North
INNOVA PRIMARY SCHOOL
80 WOODLANDS DRIVE 17
SINGAPORE 737888
(WOODLANDS)
MISS WINDERSALAM SHYAMALA DEVI
VP  MDM TAY GEK KHIM
郑玉琴
VP  MR WONG CHEE WAI (HUANG ZHIWEI)
黄志伟
Tel: 68944693
Fax: 68942573
INNOVA_PRI@MOE.EDU.SG
T07GS1207B
North
JIEMIN PRIMARY SCHOOL
2 YISHUN STREET 71
SINGAPORE 768515
(YISHUN)
MISS CHEAH POH LIAN
谢宝莲
VP  MDM HO JUN- LYNN
VP(A)  MR WONG WAI HON
Tel: 67586472
Fax: 67559958
JIEMIN_PS@MOE.EDU.SG
T07GS1645E
North
MARSILING PRIMARY SCHOOL
31 WOODLANDS CENTRE ROAD
SINGAPORE 738927
(WOODLANDS)
MISS CHEE CHUERN HWEI CHERYL
徐纯慧
VP  MISS ESTHER ONG CHIN CHIN
王晶晶
VP(A)  MDM FOO HUEY YING
符彙迎
Tel: 62696193
Fax: 62699050
MARSILING_PS@MOE.EDU.SG
T07GS1730L
North
NAVAL BASE PRIMARY SCHOOL
7 YISHUN AVE 4
SINGAPORE 769028
(YISHUN)
MRS SITA SINGH
VP  MR ONG NAI AH NOAH
王挪亚
VP  MR MUHAMMAD FAISAL B PAIRIN
Tel: 67537114
Fax: 67555355
NBPS@MOE.EDU.SG
T07GS1740E
North
NORTH VIEW PRIMARY SCHOOL
210 YISHUN AVENUE 6
SINGAPORE 768960
(YISHUN)
MDM WONG MEI FOONG
黄美凤
VP  MR WONG KONG CHIEW
黄光超
VP  MR HANIFF A T
VP  MDM UE TAY SZE YIN
Tel: 67593235
Fax: 67593237
NVPS@MOE.EDU.SG
T07GS1729C
North
NORTHLAND PRIMARY SCHOOL
15 YISHUN AVENUE 4
SINGAPORE 769026
(YISHUN)
MR TAN CHOON KHENG
陈俊敬
VP  MDM NEO AIK SEO
VP  MR NG KIAN WOON
吴健文
Tel: 67598884
Fax: 67559196
NORTHLAND_PS@MOE.EDU.SG
T13GS0003F
North
NORTHOAKS PRIMARY SCHOOL
61 SEMBAWANG DRIVE
SINGAPORE 757622
(SEMBAWANG)
MRS THERESA HONG-NG
伍燕玲
VP  MISS TAN YIT PENG
陈月萍
VP(A)  MDM LEE SOOK FUN EVELYN
李淑芬
Tel: 6753 8835
Fax: 6753 8864
NORTHOAKS_PS@MOE.EDU.SG
T07GS1236K
North
PEIYING PRIMARY SCHOOL
651 YISHUN RING ROAD
SINGAPORE 768687
(YISHUN)
MR K GOVINDAN
VP  MDM JOSEPHINE ONG MRS NG HANG SENG
王 秀 薇
VP(A)  MR TOMMY YANG
Tel: 62575684
Fax: 67558802
PEIYING_PS@MOE.EDU.SG
T07GS1734F
North
QIHUA PRIMARY SCHOOL
5 WOODLANDS STREET 81
SINGAPORE 738525
(WOODLANDS)
MRS LEE HUI FENG
钟蔚芬
VP  MR AMRAN B TASRIF
VP(A)  MDM SHARON LIM CHWEE HONG
林翠芳
Tel: 62696250
Fax: 62693114
QIHUA_PS@MOE.EDU.SG
T12GS0007G
North
RIVERSIDE PRIMARY SCHOOL
110 WOODLANDS CRESCENT
SINGAPORE 737803
(WOODLANDS)
MDM BOEY HUEY PENG SHARON
梅慧萍
VP  MDM KHOO PHAIK HOON REGINA
邱碧云
VP(A)  MDM NEO BEE BEE
Tel: 63654490
Fax: 63654460
RIVERSIDE_PS@MOE.EDU.SG
T07GS1759G
North
SEMBAWANG PRIMARY SCHOOL
10 SEMBAWANG DRIVE
SINGAPORE 757715
(SEMBAWANG)
MRS GRACE CHUA
李丽娟
VP  MRS CHAY GEK NOI
林玉莲
VP  MDM LIM SIEW CHENG CINDY
林秀真
Tel: 67567330
Fax: 67560367
SEMBAWANG_PS@MOE.EDU.SG
T07GS1161K
North
SI LING PRIMARY SCHOOL
61 WOODLANDS AVENUE 1
SINGAPORE 739067
(WOODLANDS)
MR LIM CHEW HIONG RICHARD
林秋雄
VP  MR JAY WESTLY MAHARDALE
VP(A)  MDM TAN AI CHOO
Tel: 62698832
Fax: 63675516
SLPS@MOE.EDU.SG
T07GS1767J
North
WELLINGTON PRIMARY SCHOOL
10 WELLINGTON CIRCLE
SINGAPORE 757702
(SEMBAWANG)
MR ALCANTARA ALBERT ALFRED
VP  MRS NUR FATIMAH FRAUDER
VP  MDM KONG YEE LOON
Tel: 67533319
Fax: 67533765
WELLINGTONPS@MOE.EDU.SG
T07GS1758L
North
WOODGROVE PRIMARY SCHOOL
2 WOODLANDS DRIVE 14
SINGAPORE 738079
(WOODLANDS)
MISS NG SIOK CHING JOSEPHINE
VP  MRS AHKEELA JULIA EDISON
VP  MISS NG YUI YUN
Tel: 68943371
Fax: 68943372
WOODGROVE_PS@MOE.EDU.SG
T07GS1114F
North
WOODLANDS PRIMARY SCHOOL
10 WOODLANDS DRIVE 50
SINGAPORE 738853
(WOODLANDS)
MISS TAN SIN WEI WINNIE
陈沁薇
VP  MDM WONG YEN LING
王燕玲
VP  MDM KOMATHI D/O GOVINDASAMY
Tel: 62697410
Fax: 63671165
WDP@MOE.EDU.SG
T07GS1747K
North
WOODLANDS RING PRIMARY SCHOOL
11 WOODLANDS RING ROAD
SINGAPORE 738240
(WOODLANDS)
MISS CHIAM LEE MENG
詹丽明
VP  MR BOH CHEK KEOW, THOMAS
莫澤皎
VP(A)  MR CHNG SIEW CHYE
庄修才
Tel: 63643679
Fax: 63643490
WRPS@MOE.EDU.SG
T07GS1227A
North
XISHAN PRIMARY SCHOOL
8 YISHUN STREET 21
SINGAPORE 768611
(YISHUN)
MRS QUEK-SIM KIM LIANG ANNE
VP  MDM CHUA MEI LING
蔡美玲
VP  MRS PAWA MONG JEE
林梦如
Tel: 67588837
Fax: 67588361
XISHAN_PS@MOE.EDU.SG
T07GS1172L
North
YISHUN PRIMARY SCHOOL
500 YISHUN RING ROAD
SINGAPORE 768679
(YISHUN)
MRS YEE-TOH GEK KHIAW
杜玉娇
VP  MR SADANANDHAN S/O PALANI ANANDAN
VP  MR TAN YEW LEE
Tel: 62577461
Fax: 67554198
YPS@MOE.EDU.SG
 
LEGEND
P(D)  Principal-Designate
VP(A)  Vice Principal (Administration)
UEN  Unique Entity Number

PRIMARY SCHOOLS
Government-Aided 
Uen & ZoneSchool Name & AddressPrincipal & Vice-principalContact Information
T07GS5636D
North
CHONGFU SCHOOL
170 YISHUN AVENUE 6
SINGAPORE 768959
(YISHUN)
MDM FOO MUI CHUW
符美珠
VP  MRS BOEY- LIM SEOW KHIM
梅林小琴
VP  MR TAN SIAN YEOW TERENCE
VP(A)  MDM THAM LAI PENG
谭丽萍
Tel: 67585527
Fax: 62579571
CFS@MOE.EDU.SG
 
LEGEND
P(D)  Principal-Designate
VP(A)  Vice Principal (Administration)
UEN  Unique Entity Number

Current Hits is : 108007507